KontaktKontakt

Brückmann


Jürgen Brückmann - HWK Münster
Jürgen Brückmann
Handwerkskammer Münster
Team „Passgenaue Besetzung“
Telefon: 0251/705-1777
E-Mail: juergen.brueckmann@hwk-muenster.de

Timmer


Sarah Timmer - IHK Nord Westfalen
Sarah Timmer
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen
Team „Passgenaue Besetzung“
Telefon 0251 707-449
E-Mail: timmer@ihk-nordwestfalen.de

Stallmeister


Portrait Dr. Paul Stallmeister, Agentur für Arbeit
Dr. Paul Stallmeister
Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster
Telefon: 0251/698-248
E-Mail: ahlen-muenster.hochschulteam@arbeitsagentur.de